Arkadiusz Żychliński

Arkadiusz Żychliński

Filolog, tłumacz, fikcjoznawca. Profesor w Instytucie Filologii Germańskiej UAM oraz członek zespołu Pracowni Pytań Granicznych w tej uczelni. Autor monografii na temat poetyki przekładu pisarstwa filozoficznego Heideggera Unterwegs zu einem Denker (2006), tomu esejów Wielkie nadzieje i dalsze rozważania (2013) i monografii Laboratorium antropofikcji. Dociekania filologiczne (2014), współredaktor zbioru interwencji krytycznych W sprawie Agambena (2010), antologii zbierającej wpływowe filozoficzne odczytania pisarstwa Kafki Nienasycenie (2011) oraz studiów krytycznoliterackich Powinowactwa Pessoi. Szkice krytyczne (2013), Katedra Bolaño (2015), Wieczna krucjata. Szkice o Don Kichocie (2016) i Widma Maríasa (2017).