Rada programowa

Dyrektorem artystycznym Festiwalu jest prof. Michał Paweł Markowski (ur. 1962) – przewodniczący Kapituły, dyrektor artystyczny Festiwalu Conrada, krytyk literacki, eseista, tłumacz, publicysta. Profesor na Uniwersytecie Jagiellońskim, Stefan and Lucy Hejna Family Chair in Polish Language and Literature na University of Illinois w Chicago, gdzie także kieruje wydziałem Polish, Russian, and Lithuanian Studies. Znawca twórczości Barthes’a, Gombrowicza, Derridy, Schulza, Prousta, Witkacego, Nietzschego i Leśmiana. Opublikował ponad 30 książek akademickich, eseistycznych, artystycznych i przekładowych. Ostatnio wydał Wojny nowoczesnych plemion. Spór o rzeczywistość w epoce populizmu (2019) oraz Polska, rozkosz, uniwersytet. Opowieść edukacyjna (2021). Wspópracownik European Research Council w Brukseli. W 2011 roku uhonorowany Nagrodą im. Kazimierza Wyki za całość dorobku eseistycznego i krytycznoliterackiego.

 

Dyrektorem programowym jest Grzegorz Jankowicz (ur. 1978) – filozof literatury, krytyk i tłumacz. Doktor nauk humanistycznych. Dyrektor programowy Festiwalu Conrada. Redaktor działu Kultura „Tygodnika Powszechnego”. Dyrektor programów literackich Fundacji Tygodnika Powszechnego. Członek Rady Programowej Festiwalu Copernicus. Juror Nagrody Conrada. Opublikował m.in.: Po co jest sztuka? Rozmowy z pisarzami (2013), Cmono. Rozmowy z pisarzami (2013), Gombrowicz – Loading . Esej o formie życia (2014), Uchodźcy z ziemi Ulro. Eseje (2015), Życie na poczytaniu. Rozmowy o literaturze i reszcie świata (2017), Blizny. Eseje (2019), Życie w kuli. Parmigianino, Ashbery i sztuka przemiany (2020). Pod jego redakcją ukazał się przygotowany na Salon du livre 2015 w Paryżu tom Opowieść o dwóch miastach. Wrocław i Kraków (2015). Wspólnie z Anną Kałużą przygotował tomy: Pracownia Poetycka Silesius. Rok 1: Foks, Sosnowski (2015) oraz Pracownia Poetycka Silesius. Rok 2: Matywiecki, Pasewicz, Pietrek (2016). Z Zofią Król zredagował książkę Wolne słowa. Zestaw do ćwiczeń indywidualnych i zbiorowych (2016). Z Albertem Manguelem opracował książkę Small Languages, Big Literature (2017). Pomysłodawca akcji społecznej Tygodnika Powszechnego „Lekcje Czytania” oraz działającej przy KBF-ie Szkoły Czytania. Prowadzi warsztaty czytelnicze dla dzieci, młodzieży oraz osób niedoreprezentowanych, w tym osadzonych w aresztach i zakładach karnych. Mieszka w Krakowie.

Urszula Chwalba – Dyrektor Wykonawczy Festiwalu Conrada. Kierownik Działu Literackiego w Krakowskim Biurze Festiwalowym. Manager kultury, od wielu lat inicjuje i koordynuje projekty promujące czytelnictwo. Pomysłodawczyni licznych literackich akcji w przestrzeni miejskiej. Odpowiada za realizację programu Kraków Miasto Literatury UNESCO.