Kapituła Nagrody Conrada

Co roku z początkiem października ogłaszamy listę książek nominowanych do Nagrody Conrada. Finałową piątkę najlepszych debiutów prozatorskich wybiera kapituła złożona ze znakomitych krytyczek i krytyków literatury. O tym, kto otrzyma Nagrodę Conrada, decydują głosy jurorów oraz szerokiego grona czytelniczek i czytelników.

Fundatorzy i organizatorzy Nagrody Conrada dbają o to, by krakowskie wyróżnienie było przyznawane przy zachowaniu najwyższych standardów. Osoby powołane do kapituły zostały poproszone, by w trakcie trwania kadencji nie wykonywały podobnej pracy na rzecz innych polskich wyróżnień literackich. Dzięki temu jurorzy mogą poświęcić odpowiednią uwagę książkom zgłoszonym do konkursu.

 

Skład Kapituły Nagrody Conrada

  • Michał Paweł Markowski (przewodniczący)
  • Urszula Chwalba
  • Julia Fiedorczuk
  • Grzegorz Jankowicz
  • Monika Ochędowska
  • Olga Stanisławska
  • Joanna Szulborska-Łukaszewicz (sekretarzyni)
  • Błażej Warkocki

Michał Paweł Markowski – przewodniczący kapituły, dyrektor artystyczny Festiwalu Conrada, krytyk literacki, eseista, tłumacz, publicysta. Profesor na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na University of Illinois w Chicago. Współpracownik European Research Council w Brukseli. Znawca twórczości Barthes’a, Gombrowicza, Derridy, Schulza, Prousta, Witkacego, Nietzschego i Leśmiana. W 2011 roku uhonorowany Nagrodą im. Kazimierza Wyki za całość dorobku eseistycznego i krytycznoliterackiego.

Urszula Chwalba – dyrektorka wykonawcza Festiwalu Conrada. Kuratorka programu Kraków Miasto Literatury UNESCO w Krakowskim Biurze Festiwalowym. Menedżerka kultury, aktywistka literacka, od wielu lat inicjuje i koordynuje projekty promujące czytelnictwo. Odpowiada za realizację programu Kraków Miasto Literatury UNESCO.

Julia Fiedorczuk – pisarka, poetka, tłumaczka i wykładowczyni w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Propagatorka ekokrytyki, w swojej twórczości eksponuje relacje między ludźmi a pozaludzką przyrodą i podkreśla światotwórczą siłę literatury. Jest autorką programu Szkoły Ekopoetyki w Instytucie Reportażu. Opublikowała sześć tomów wierszy. Za tom Psalmy (2017) otrzymała Nagrodę im. Wisławy Szymborskiej. Utwory Julii Fiedorczuk przetłumaczono na ponad 20 języków.

Grzegorz Jankowicz – filozof literatury, krytyk i tłumacz. Doktor nauk humanistycznych. Dyrektor programowy Festiwalu Conrada. Redaktor działu Kultura „Tygodnika Powszechnego”. Dyrektor programów literackich Fundacji Tygodnika Powszechnego. Członek Rady Programowej Festiwalu Copernicus. Juror Nagrody Conrada. Pomysłodawca akcji społecznej „Lekcje czytania” Festiwalu Conrada. Prowadzi warsztaty czytelnicze dla dzieci, młodzieży oraz osób niedoreprezentowanych, w tym osadzonych w aresztach i zakładach karnych. Autor wielu książek eseistycznych oraz wywiadów z pisarkami i pisarzami. Mieszka w Krakowie.

Monika Ochędowska – krytyczka literacka, publikuje na łamach „Dwutygodnika” i „Tygodnika Powszechnego”. W 2019 roku nominowana do nagrody Polskiej Izby Książki za najciekawszą prezentację książek i czytania w mediach drukowanych.

Olga Stanisławska – reportażystka, eseistka, kuratorka. Interesują ją dynamiki wielokulturowych społeczeństw w Europie, Afryce czy na Bliskim Wschodzie, a także mechanizmy kolonialne dawniej i dziś. Za książkę Rondo de Gaulle’a (2001) otrzymała nagrodę Fundacji Kościelskich. Mieszka w Paryżu.

Joanna Szulborska-Łukaszewicz – sekretarzyni Nagrody Conrada, teatrolożka, nauczycielka akademicka. Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu – specjalność zarządzanie kulturą, pracownica administracji samorządowej, lektorka języka polskiego jako obcego. Współtworzyła wiele gminnych projektów i programów na rzecz kultury i artystów w Krakowie, m.in. Noc Poezji, Nagroda Teatralna im. Stanisława Wyspiańskiego czy Konkurs na Książkowy Debiut Poetycki im. Anny Świrszczyńskiej. Członkini Kapituły Nagrody Teatralnej im. S. Wyspiańskiego.

Błażej Warkocki – profesor w Zakładzie Antropologii Literatury na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W polu jego zainteresowań znajduje się literatura polska XX i XXI wieku, krytyka literacka, literatura porównawcza, dyskursy emancypacyjne i teoria literatury. Autor trzech monografii dotyczących literatury z perspektywy teorii queer. Współredaktor tomu Dezorientacje. Antologia polskiej literatury queer (2021).

 

Fundator i organizator nagrody: Miasto Kraków; partnerzy: Fundacja Tygodnika PowszechnegoKBF – operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO.

 

Przeczytaj więcej

O nagrodzie

Osoby nagrodzone i nominowane

Regulamin nagrody