Kapituła Nagrody Conrada

Michał Paweł Markowski (ur. 1962) – przewodniczący Kapituły, dyrektor artystyczny Festiwalu Conrada, krytyk literacki, eseista, tłumacz, publicysta. Profesor na Uniwersytecie Jagiellońskim, Stefan and Lucy Hejna Family Chair in Polish Language and Literature na University of Illinois w Chicago, gdzie także kieruje wydziałem Polish, Russian, and Lithuanian Studies. Znawca twórczości Barthes’a, Gombrowicza, Derridy, Schulza, Prousta, Witkacego, Nietzschego i Leśmiana. Opublikował ponad 30 książek akademickich, eseistycznych, artystycznych i przekładowych. Ostatnio wydał Wojny nowoczesnych plemion. Spór o rzeczywistość w epoce populizmu (2019) oraz Polska, rozkosz, uniwersytet. Opowieść edukacyjna (2021). Wspópracownik European Research Council w Brukseli. W 2011 roku uhonorowany Nagrodą im. Kazimierza Wyki za całość dorobku eseistycznego i krytycznoliterackiego.

Urszula Chwalba – dyrektorka wykonawcza Festiwalu Conrada. Kierowniczka Działu Literackiego w Krakowskim Biurze Festiwalowym. Managerka kultury, od wielu lat inicjuje i koordynuje projekty promujące czytelnictwo. Pomysłodawczyni licznych literackich akcji w przestrzeni miejskiej. Odpowiada za realizację programu Kraków Miasto Literatury UNESCO.

Julia Fiedorczuk – pisarka, poetka, tłumaczka i wykładowczyni w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Propagatorka ekokrytyki, w swojej twórczości eksponuje relacje między ludźmi a pozaludzką przyrodą i podkreśla światotwórczą siłę literatury. Autorka zbiorów opowiadań Poranek Marii i inne opowiadania (2010), Bliskie kraje (2016) oraz powieści Biała Ofelia (2013), Nieważkość (2015, nominacja do nagrody Nike) i Pod słońcem (2020). Opublikowała sześć tomów wierszy. Za tom Psalmy (2017) otrzymała Nagrodę im. Wisławy Szymborskiej. Publikowała także eseje, w tym Cyborga w ogrodzie. Wprowadzenie do ekokrytyki (2015) i (jako współautorka) Ekopoetykę (2015). Jest autorką programu Szkoły Ekopoetyki w Instytucie Reportażu. W zeszłym roku ukazał się zredagowany przez nią zbiór wywiadów Inne możliwości. O poezji, ekologii i polityce. Rozmowy z amerykańskimi poetami (2019). Jej teksty i przekłady ukazywały się między innymi w „Zadrze”, „Literaturze na Świecie”, „Dwutygodniku”, „Tygodniku Powszechnym”, „Piśmie”, „Przekroju” i miesięczniku „Znak”. Utwory Julii Fiedorczuk przetłumaczono na ponad 20 języków.

Grzegorz Jankowicz – filozof literatury, krytyk i tłumacz. Doktor nauk humanistycznych. Dyrektor programowy Festiwalu Conrada. Redaktor działu Kultura „Tygodnika Powszechnego”. Dyrektor programów literackich Fundacji Tygodnika Powszechnego. Członek Rady Programowej Festiwalu Copernicus. Juror Nagrody Conrada. Opublikował m.in.: Po co jest sztuka? Rozmowy z pisarzami (2013), Cmono. Rozmowy z pisarzami (2013), Gombrowicz – Loading . Esej o formie życia (2014), Uchodźcy z ziemi Ulro. Eseje (2015), Życie na poczytaniu. Rozmowy o literaturze i reszcie świata (2017), Blizny. Eseje (2019), Życie w kuli. Parmigianino, Ashbery i sztuka przemiany (2020). Pod jego redakcją ukazał się przygotowany na Salon du livre 2015 w Paryżu tom Opowieść o dwóch miastach. Wrocław i Kraków (2015). Wspólnie z Anną Kałużą przygotował tomy: Pracownia Poetycka Silesius. Rok 1: Foks, Sosnowski (2015) oraz Pracownia Poetycka Silesius. Rok 2: Matywiecki, Pasewicz, Pietrek (2016). Z Zofią Król zredagował książkę Wolne słowa. Zestaw do ćwiczeń indywidualnych i zbiorowych (2016). Z Albertem Manguelem opracował książkę Small Languages, Big Literature (2017). Pomysłodawca akcji społecznej Tygodnika Powszechnego „Lekcje Czytania” oraz działającej przy KBF-ie Szkoły Czytania. Prowadzi warsztaty czytelnicze dla dzieci, młodzieży oraz osób niedoreprezentowanych, w tym osadzonych w aresztach i zakładach karnych. Mieszka w Krakowie.

Monika Ochędowska – krytyczka literacka, publikuje na łamach „Dwutygodnika” i „Tygodnika Powszechnego”. W 2019 roku nominowana do nagrody Polskiej Izby Książki za najciekawszą prezentację książek i czytania w mediach drukowanych. Kuratorka pasma poświęconego debiutom literackim Krakowa Miasta Literatury UNESCO w 2022 roku.

Olga Stanisławska – reportażystka, eseistka, kuratorka. Interesują ją dynamiki wielokulturowych społeczeństw w Europie, Afryce czy na Bliskim Wschodzie, a także mechanizmy kolonialne dawniej i dziś. Za książkę Rondo de Gaulle’a (2001) otrzymała nagrodę Fundacji Kościelskich. Mieszka w Paryżu.

Joanna Szulborska-Łukaszewicz – sekretarzyni Nagrody, polska teatrolożka, nauczycielka akademicka. Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu – specjalność zarządzanie kulturą, pracownica administracji samorządowej z wieloletnim doświadczeniem, lektorka języka polskiego jako obcego. Współtworzyła wiele gminnych projektów i programów na rzecz kultury i artystów w Krakowie, m.in. Noc Poezji czy Nagroda Teatralna im. Stanisława Wyspiańskiego, Konkurs na Książkowy Debiut Poetycki im. Anny Świrszczyńskiej. Członkini Kapituły Nagrody Teatralnej im. S. Wyspiańskiego. Koordynatorka prac nad Strategią Rozwoju Kultury w Krakowie na lata 2010–2014 oraz Programem Rozwoju Kultury w Krakowie 2030.

Błażej Warkocki, dr hab., prof. UAM – pracuje w Zakładzie Antropologii Literatury na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W polu jego zainteresowań znajduje się literatura polska XX i XXI wieku, krytyka literacka, literatura porównawcza, dyskursy emancypacyjne i teoria literatury. Autor trzech monografii dotyczących literatury z perspektywy teorii queer. Współredaktor tomu Dezorientacje. Antologia polskiej literatury queer (2021).