Kapituła Nagrody Conrada

Co roku z początkiem października ogłaszamy listę książek nominowanych do Nagrody Conrada. Finałową piątkę najlepszych debiutów prozatorskich wybiera kapituła złożona ze znakomitych krytyczek i krytyków literatury. O tym, kto otrzyma Nagrodę Conrada, decydują głosy jurorów oraz szerokiego grona czytelniczek i czytelników.

Fundatorzy i organizatorzy Nagrody Conrada dbają o to, by krakowskie wyróżnienie było przyznawane przy zachowaniu najwyższych standardów. Osoby powołane do kapituły zostały poproszone, by w trakcie trwania kadencji nie wykonywały podobnej pracy na rzecz innych polskich wyróżnień literackich. Dzięki temu jurorzy mogą poświęcić odpowiednią uwagę książkom zgłoszonym do konkursu.

 

Skład Kapituły Nagrody Conrada

  • Michał Paweł Markowski (przewodniczący)
  • Urszula Chwalba
  • Julia Fiedorczuk
  • Monika Ochędowska
  • Olga Stanisławska
  • Joanna Szulborska-Łukaszewicz (sekretarzyni)
  • Błażej Warkocki

Michał Paweł Markowski – przewodniczący kapituły, dyrektor artystyczny Festiwalu Conrada, krytyk literacki, eseista, tłumacz, publicysta. Profesor na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na University of Illinois w Chicago. Współpracownik European Research Council w Brukseli. Znawca twórczości Barthes’a, Gombrowicza, Derridy, Schulza, Prousta, Witkacego, Nietzschego i Leśmiana. W 2011 roku uhonorowany Nagrodą im. Kazimierza Wyki za całość dorobku eseistycznego i krytycznoliterackiego.

Urszula Chwalba – dyrektorka wykonawcza Festiwalu Conrada. Kuratorka programu Kraków Miasto Literatury UNESCO w Krakowskim Biurze Festiwalowym. Menedżerka kultury, aktywistka literacka, od wielu lat inicjuje i koordynuje projekty promujące czytelnictwo. Odpowiada za realizację programu Kraków Miasto Literatury UNESCO.

Julia Fiedorczuk – pisarka, poetka, tłumaczka i wykładowczyni w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Propagatorka ekokrytyki, w swojej twórczości eksponuje relacje między ludźmi a pozaludzką przyrodą i podkreśla światotwórczą siłę literatury. Jest autorką programu Szkoły Ekopoetyki w Instytucie Reportażu. Opublikowała sześć tomów wierszy. Za tom Psalmy (2017) otrzymała Nagrodę im. Wisławy Szymborskiej. Utwory Julii Fiedorczuk przetłumaczono na ponad 20 języków.

Monika Ochędowska – krytyczka literacka, publikuje na łamach „Dwutygodnika” i „Tygodnika Powszechnego”. W 2019 roku nominowana do nagrody Polskiej Izby Książki za najciekawszą prezentację książek i czytania w mediach drukowanych.

Olga Stanisławska – reportażystka, eseistka, kuratorka. Interesują ją dynamiki wielokulturowych społeczeństw w Europie, Afryce czy na Bliskim Wschodzie, a także mechanizmy kolonialne dawniej i dziś. Za książkę Rondo de Gaulle’a (2001) otrzymała nagrodę Fundacji Kościelskich. Mieszka w Paryżu.

Joanna Szulborska-Łukaszewicz – sekretarzyni Nagrody Conrada, teatrolożka, nauczycielka akademicka. Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu – specjalność zarządzanie kulturą, pracownica administracji samorządowej, lektorka języka polskiego jako obcego. Współtworzyła wiele gminnych projektów i programów na rzecz kultury i artystów w Krakowie, m.in. Noc Poezji, Nagroda Teatralna im. Stanisława Wyspiańskiego czy Konkurs na Książkowy Debiut Poetycki im. Anny Świrszczyńskiej. Członkini Kapituły Nagrody Teatralnej im. S. Wyspiańskiego.

Błażej Warkocki – profesor w Zakładzie Antropologii Literatury na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W polu jego zainteresowań znajduje się literatura polska XX i XXI wieku, krytyka literacka, literatura porównawcza, dyskursy emancypacyjne i teoria literatury. Autor trzech monografii dotyczących literatury z perspektywy teorii queer. Współredaktor tomu Dezorientacje. Antologia polskiej literatury queer (2021).

 

Fundator i organizator nagrody: Miasto Kraków; partnerzy: Fundacja Tygodnika PowszechnegoKBF – operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO.

 

Przeczytaj więcej

O nagrodzie

Osoby nagrodzone i nominowane

Regulamin nagrody