Osobliwe

Miejsce: Muzeum Historii Fotografii, ul. Józefitów 16
Wernisaż wystawy: 29 września 2017, godz. 18:00
Wystawa czynna do 31 grudnia 2017.

Wiele intrygujących obrazów, zdolnych wprowadzić ferment w definicjach sztuki powstało w wyniku pomyłki, przypadku lub „nieudolności” autora. Stają się one wzorcowym przyczynkiem dla ważnej i wciąż aktualnej dyskusji na temat oddziaływania obrazów. Fotograficzne obrazy będące dziełem przypadku zyskują często walor nieprawdopodobieństwa, który wytrąca widza z poczucia wizualnego komfortu. W projekcie „Osobliwe” proponujemy nową i atrakcyjną dla widza formułę myślenia o fotografiach. Zamiast skupiać się na tradycyjnych już zagadnieniach preegzystencji zarejestrowanych ludzi, przedmiotów, miejsc i zdarzeń, chcemy zachęcić publiczność do zaangażowania wyobraźni i potraktowania prezentowanych na wystawie zdjęć jako nowych, otwartych, autonomicznych światów; czyli tak jak zwykle traktuje się obrazy plastyczne.

Wśród wybranych na wystawę fotografii znajdują się m.in. obrazy, w których zaburzona jest powszechnie przyjęta konwencja obrazowania fotograficznego taka jak niezgodne z tzw. dobrymi praktykami fotograficznymi kadrowanie, niezgodna z tematem fotografii orientacja obrazu, zniszczenia mechaniczne i biochemiczne zniszczenia emulsji fotograficznej. Ponadto pokazane zostaną fotografie łamiące powszechnie obowiązujące kanony portretowania, zdjęcia niepokojące ze względu na niejasność i ogólny klimat zarejestrowanych sytuacji, fotografie dziwnie upozowanych ludzi i obiektów formalnie osobliwych, zdjęcia operujące różnego typu deformacjami, obrazy przedstawiające niecodzienne dla fotografii tematy (np. zdjęcia wybuchów), osobliwe portrety zwierząt (np. portrety na meblach jeden z motywów przewodnich identyfikacji wizualnej projektu), przykłady praktyk ikonoklastycznych dokonanych na fotografii (np. wydarcia, wycięcia twarzy) oraz celowe praktyki retuszu i fotomontażu w starych fotografiach.

Wystawa składać się będzie z około 130 fotografii precyzyjnie wyselekcjonowanych ze zbiorów MHF. Wystawie towarzyszy publikacja w języku polskim i angielskim. Wystawa oraz towarzysząca jej promocja katalogu zostały wpisane do programu wydarzeń towarzyszących tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Literatury im. Josepha Conrada w Krakowie. Wystawa i publikacja zostały zaprojektowane przy współpracy studentów Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Wystawie w siedzibie Muzeum towarzyszyć będzie również wystawa w przestrzeni miejskiej (podświetlane wiaty przystankowe typu citylight).

Kuratorzy wystawy: Bartosz Flak, Marta Miskowiec.