Lekcje czytania

Pięć niezwykłych rozmów – zainicjowanych przez filozofa literatury Grzegorza Jankowicza, zachęcającego do myślenia o dzisiejszym świecie za pomocą Conradowskiej prozy – będą mogli wykorzystać podczas lekcji nauczyciele szkół średnich dzięki materiałom udostępnionym jako pokłosie obchodów Roku Conrada.

W ten sposób młodzież pozna twórczość autora Jądra ciemności, która stanie się źródłem pojęć pozwalających zrozumieć otaczające nas zjawiska. Cykl lekcji czytania organizowanych w całej Polsce w 2017 roku pokazał, że o świecie można skutecznie – ciekawie, krytycznie i przenikliwie – rozmawiać właśnie za pomocą literatury. 

„Gdy ktoś w Waszyngtonie pyta mnie o kwestie związane z dzisiejszymi problemami geopolitycznymi – odsyłam go do powieści Josepha Conrada, gdyż właśnie w nich znajduję odpowiedzi na stare i nowe pytania” – mówił Robert D. Kaplan podczas Festiwalu Conrada. Conradowska proza pozwala spojrzeć na różne zjawiska i współczesne problemy z różnych perspektyw, nie tylko literackiej, ale też politycznej, religijnej, etycznej, ekonomicznej, historycznej czy filozoficznej. Autor Jądra ciemności, mimo że w jego twórczości odbija się obraz epoki, w której żył (z jej światopoglądem i systemem wartości), jest pisarzem wciąż aktualnym. Właśnie dlatego jego poszczególne utwory mogą posłużyć jako punkt wyjścia do dyskusji na ważne tematy. 

Lekcje czytania Conrada to ogólnopolski cykl warsztatów realizowanych we współpracy z Fundacją Tygodnika Powszechnego w ramach obchodów Roku Conrada 2017 w Krakowie Mieście Literatury UNESCO, a prowadzonych przez wybitnych literaturoznawców i filozofów, którzy o dzisiejszym świecie myślą za pomocą Conradowskiej literatury i przyglądają się światu z perspektywy jego pisarstwa. Nauczyciele ze szkół średnich otrzymują dzięki stronie internetowej pakiet scenariuszy lekcji. Ich wyjątkowość polega na tym, że uczniowie po zapoznaniu się z wybranymi fragmentami Jądra Ciemności, Laguny czy Placówki postępu, będą mogli podjąć refleksję i dyskusję o dzisiejszym świecie. Scenariusze pozwalają osadzić refleksję w szerokim kontekście historycznym. Każda lekcja będzie zarazem zachętą do dalszej – indywidualnej – pracy i realizacji pewnego projektu związanego z jej tematem. 

Projekt ukazuje wyjątkowy potencjał literatury, która nie jest czymś dodanym do naszego świata. „To narzędzie, za pomocą którego możemy skutecznie mówić o zjawiskach, problemach i doświadczeniach, a także diagnozować kryzysy i rozwiązywać je” – mówi Grzegorz Jankowicz. By proza Conrada stała się dla młodych czytelniczek i czytelników źródłem inspiracji w próbach zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości, trzeba podczas rozmowy potraktować ją nie jako historyczny dokument lub skarbnicę wiedzy na różne tematy, lecz jako zbiór opowieści związanych z naszymi doświadczeniami, angażującymi nas do wymiany poglądów.