O kobietach i mężczyznach w prozie Conrada

Już pod koniec listopada nakładem wydawnictwa Universitas ukaże się publikacja Konwencje, stereotypy, złudzenia. Relacje kobiet i mężczyzn w prozie Josepha Conrada autorstwa Moniki Malessy-Drohomireckiej, wieloletniej kustoszki Ośrodka Dokumentacji i Badania Twórczości Josepha Conrada na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Krakowskie Biuro Festiwalowe objęło patronat nad publikacją.

Joseph Conrad podejmował się opisywania tematów dotyczących relacji damsko-męskich, na karty powieści wprowadził także m.in. konwencję femme fatale. Pisarz na przykładzie swoich bohaterów ukazywał samotność jednostki oraz wyraźnie kreślił przepaść między płciami. Autor pełnej ironii Gry Losu, sprowadzał głębokie uczucie do poziomu rozczarowującej pomyłki. O Conradowskich relacjach damsko-męskich w swojej publikacji, Konwencje, stereotypy, złudzenia. Relacje kobiet i mężczyzn w prozie Josepha Conrada, pisze Monika Malessa-Drohomirecka - historyk literatury, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, członek Polskiego Towarzystwa Conradowskiego.

Publikacja została dofinansowana przez Polskie Towarzystwo Conradowskie oraz Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Krakowskie Biuro Festiwalowe zostało partnerem wydania.

Więcej informacji tutaj.

Premiera: 30 listopada 2017.