Zygmunt Bauman

socjolog, filozof, eseista, wykładowca
Zygmunt Bauman

Socjolog, filozof, eseista, wykładowca akademicki. Twórca pojęcia płynnej nowoczesności wyrastającej z ponowoczesności/postmodernizmu – najważniejszego prądu we współczesnej humanistyce. Jako wnikliwy badacz społeczeństw totalitarnych i zagadnień wolności jest uważany za jednego z najwybitniejszych myślicieli tego nurtu. Autor niepokojących, szeroko komentowanych prognoz dotyczących przyszłości cywilizacji. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, usunięty z uczelni w 1968 r. z przyczyn politycznych. Wykładowca m.in. uniwersytetów w Tel Awiwie i Hajfie oraz w Leeds gdzie od 2010 r. działa ośrodek jego imienia. Rektor Uniwersytetu Powszechnego im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach. Członek Polskiej Akademii Nauk. Wielokrotnie nagradzany za publikacje. Laureat m.in. Nagrody Księcia Asturii w dziedzinie komunikacji i działań na rzecz ludzkości, nagrody i. Theodora W. Adorno, odznaczony Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Doktor honoris causa Uniwersytetu Karola w Pradze i Uniwersytetu Karola Wielkiego w Kownie. Najbardziej wpływowe i najpoczytniejsze teksty Zygmunta Baumana to m.in. Wizje ludzkiego świata, Studia nad społeczną genezą i funkcją socjologii, Kultura i społeczeństwo, Preliminaria, Wydarzenia marcowe 1968, Socjalizm. Utopia w działaniu, Nowoczesność i Zagłada, Ponowoczesność jako źródło cierpień. W 2011 r. przewodniczył obradom Kongresu Kultury Europejskiej we Wrocławiu. Spotkanie z Zygmuntem Baumanem poprowadził w sobotę, 26 paźdzernika 2012 roku w Międzynarodowym Centrum Kultury Jarosław Makowski.Zdjęcie: Przemysław Sieraczyński