Zuzanna Łazarewicz

Współzałożycielka ZMOWY.
Zuzanna Łazarewicz

Współzałożycielka ZMOWY. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych, ukończyła specjalność komunikację wizualną. Projektuje dla wydawnictw, fundacji i muzeów. Wykłada projektowanie graficzne na Wyższej Szkole Europejskiej. Od 2007 roku prowadzi własne studio wydawnicze DodoEditor, gdzie wydaje książki min. z zakresu historii sztuki i architektury według własnych projektów. Mieszka w Krakowie.