Wojciech Rusinek

Wojciech Rusinek

(ur. 1981) – doktor literaturoznawstwa, krytyk literatury, redaktor dwutygodnika „artPapier”, nauczyciel języka polskiego i publicysta edukacyjny. Autor książki Z tekstów i przeciw tekstom. Szkice o najnowszej polskiej prozie (2016). Eseje i szkice o najnowszej prozie polskiej, krytyce i eseistyce literackiej publikował głównie na łamach „FA-artu”, „Twórczości” i „artPapieru”. Zainteresowania tematyczne: pamięć, melancholia, widma.