Wojciech Kłosowski

wykładowca akademicki, publicysta
Wojciech Kłosowski

Ekspert w zakresie zagadnień rozwoju lokalnego, wykładowca akademicki, publicysta. Ukończył studia na wydziale Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jest autorem licznych publikacji z dziedziny strategicznego planowania rozwoju lokalnego, w tym – strategii rozwoju kultury. Wykłada Zarządzanie Kulturą w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i prowadzi warsztaty z rewitalizacji społecznej miast w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. W 2013 roku ukazała się jego debiutancka powieść Nauczyciel Sztuki. 22 października w Pałacu pod Baranami weźmie udział w dyskusji Urzędnik po pracy.