Wojciech Birek

Wojciech Birek

(ur. 1961) – twórca, badacz i tłumacz komiksów, pracuje na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie napisał doktorat Główne problemy teorii komiksu. Od 20 lat kieruje Rzeszowską Akademię Komiksu. Kurator i współkurator wystaw komiksu polskiego w Polsce i za granicą (m.in. w Budapeszcie, Brukseli, Lukce, Strasburgu i Tel Awiwie). Autor komiksu Naznaczony mrokiem, scenarzysta serii komiksowej Strażnicy orlego pióra. Komiksy w odcinkach i krótkie formy komiksowe publikował w magazynach „Awantura”, „Komiks Forum” i „Czas Komiksu”. Autor książek monograficznych Grzegorz Rosiński – mistrz ilustracji i komiksu oraz Henryk Sienkiewicz w obrazkach, a także zbioru tekstów naukowych Z teorii i praktyki komiksu. Propozycje i obserwacje. Członek rady naukowej periodyku „Zeszyty Komiksowe”, stały współpracownik festiwali komiksowych w Łodzi i Warszawie, wieloletni członek jury konkursów komiksowych. Od 1990 roku tłumaczy komiksy z języka francuskiego, obecnie m.in. dla wydawnictw Egmont Polska, Taurus Media, timof i cisi wspólnicy, Ongrys, Elemental, Sonia Draga, Scream Comics i Kurc. Przetłumaczył dotąd kilkaset albumów komiksowych. Mieszka w Rzeszowie, a wszelkie święta i wakacje spędza w Górach Wałbrzyskich.