Wioletta Bojda

Wioletta Bojda

(ur. 1969), literaturoznawca, wydała m.in. kilka książek edycyjnych: Władysław Broniewski, Stanęła naga... Powieść nieskończona (2012), Janina i Władysław Broniewscy, Miłość jest nieprzyjemna... Listy ze wspólnego życia (2014), Wanda i Władysław Broniewscy, Zgubiłem okulary... Listy z lat 1947-1962 (2016), i monografię Anny Świrszczyńskiej odkrywanie rzeczywistości (2016). Mieszka w Katowicach.