Urszula Rybicka

Urszula Rybicka

(ur. 1988) – publicystka, recenzentka i tłumaczka. Jest założycielką i redaktorką Żydoteki, która promuje prozę hebrajską oraz szeroko rozumianą literaturę żydowską. Tłumaczyła opowiadania najważniejszych izraelskich prozaików: Etgara Kereta, Assafa Gavrona, Alexa Epsteina, Eshkola Nevo i innych. Jej artykuły można przeczytać także w „Chiduszu”, „Midraszu” i „Lente”. Współpracuje m.in. z festiwalem Literacki Sopot oraz Międzynarodowym Festiwalem Opowiadania.