Ursula Phillips

Ursula Phillips

Badaczka literatury polskiej, autorka prac na temat historii literatury polskiej (m.in. kobiet piszących po polsku), oraz tłumaczka tekstów naukowych i literackich (głównie prozy z XIX i I połowy XX wieku, jak również współczesnej). Ukończyła studia rusycystyczne i polonistyczne oraz obroniła doktorat w IBL PAN. W 2008 wydała monografię w języku polskim o pisarstwie Narcyzie Żmichowskiej. Jest redaktorką książki Polish Literature in Transformation (LIT Verlag, 2013). Przetłumaczyła m. in. Pałac W. Myśliwskiego, Cudzoziemki Grażyny Borkowskiej, Malwinę, czy Domyślność serca M. Wirtemberskiej, Pogankę N. Żmichowskiej, Choucas (Found in Translation Award 2015) i Granicę (Wacław Lednicki Humanities Award 2017) Z. Nałkowskiej, opowiadania A. Taborskiej i P. Pazińskiego oraz Polski teatr Zagłady G. Niziołka.