Tomasz Ososiński

Germanista, filolog klasyczny, tłumacz.
Tomasz Ososiński

Germanista, filolog klasyczny, tłumacz. Autor przekładów z literatury łacińskiej i niemieckiej. Tłumaczył m.in. Friedricha Schlegla, Johanna Georga Hamanna, Rainera Marię Rilkego, Gottfrieda Benna, Paula Celana, Judith Hermann, Elfriede Jelinek, Jana Wagnera. Jest wydawcą inwentarza listów niemieckich Jana Dantyszka (Corpusepistularum Ioannis Dantisci. Inventory of Ioannes Dantiscus' German-language correspondence, 1500-1548, 2007) oraz współwydawcą korespondencji Jana Dantyszka i Zygmunta Herbersteina (Corpus epistularum Ioannis Dantisci. Ioannes Dantiscus' correspondence with Sigmund von Herbertstein, 2008). fot. Maria Pępkowska