Tomasz Fiałkowski

krytyk literacki, publicysta, dziennikarz
Tomasz Fiałkowski

(ur. 1955) – krytyk literacki, publicysta, dziennikarz. Współpracownik m.in. miesięcznika „Znak”, od 1990 roku związany z „Tygodnikiem Powszechnym”, gdzie redaguje dodatek „Magazyn Literacki”. Edytor i współautor książek Stanisława Lema, Andrzeja Wajdy oraz korespondencji Zbigniewa Herberta i Jerzego Turowicza. Od 1999 roku współpracownik Archiwum Jerzego Turowicza w Krakowie. W 2000 roku wydał wywiad Świat na krawędzi. Ze Stanisławem Lemem rozmawia Tomasz Fiałkowski. W 2015 roku otrzymał Nagrodę Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne zasługi dla kultury polskiej.

 Fot. Grażyna Makara / Tygodnik Powszechny