Tomasz Bilczewski

Komparatysta, teoretyk literatury.
Tomasz Bilczewski

Komparatysta, teoretyk literatury, absolwent polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2008-2010 był wicedyrektorem, a od roku 2010 dyrektorem Centrum Studiów Humanistycznych. Adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polonistycznych na Wydziale Polonistyki. Wraz z Michałem Pawłem Markowskim kieruje anglojęzycznym programem doktorskim, będącym również częścią międzynarodowych studiów doktoranckich Cultural Studies in Literary Interzones, prowadzonych przez konsorcjum 16 uniwersytetów z Europy, Azji, Australii i obu Ameryk (2009-2018). Doktorat uzyskał w r. 2008 na podstawie pracy Komparatystyka literacka jako sztuka interpretacji w kontekście badań nad przekładem. W latach 2002-2005 pełnił funkcję sekretarza Rektora UJ oraz sekretarza Stałej Rektorskiej Komisji ds. Wdrażania Deklaracji Bolońskiej. Absolwent warszawskiego Collegium Invisibile (2002, teoria literatury, literaturoznawstwo porównawcze). Trzykrotny laureat stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (1999-2002), stypendysta programu Socrates/Erasmus (Universiteit Gent, 2000), Funduszu im. Stanisława Estreichera (2004), Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (2004-2005 oraz 2005-2006). Laureat stypendium Fundacji Karoliny de Brzezie Lanckorońskiej (Londyn, 2005), przyznawanego przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie. Realizował projekty badawcze w University of Oxford, Université Paris IV Sorbonne, Centre for Translation, Communication and Culture, KU Leuven (2005 i 2007). Laureat Nagrody Premiera za pracę doktorską w roku 2009 oraz stypendium Zostańcie z nami przyznawanego przez tygodnik Polityka w roku 2010. Do tej pory ukazały się: Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii (2010), autorska antologia Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki (2010).