Szymon Wróbel

profesor filozofii, autor licznych książek i artykułów
Szymon Wróbel

profesor filozofii w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się teoriami władzy, teorią literatury, językoznawstwem i kognitywistyką, a także psychoanalizą. Autor licznych książek i artykułów – do najważniejszych należą Odkrycie nieświadomościGalaktyki, biblioteki, popiołyWładza i rozum. Stadia rozwojowe krytycznej teorii społecznejGranice polityczności (wraz z Pawłem Dyblem). Jego ostatnie książki to: Deffering the Self oraz Grammar and Glamour of Cooperation, a także Ćwiczenia z przyjaźni, lektury retroaktywne. Rodowody współczesnej myśli filozoficznej i wydana w 2015 roku Polska pozycja depresyjna: od Gombrowicza do Mrożka i z powrotem. Był trzykrotnie nominowany do nagrody Paszport Polityki (1997, 2003 i 2004).

fot. archiwum prywatne