Steffen Thiemann

Steffen Thiemann

Autor i grafik, prezenter radiowy, pisze prozę ​​i teksty, mieszka w Berlinie i Uckermarku.