Stanisław Bereś

poeta, krytyk i historyk literatury, medioznawca, tłumacz
Stanisław Bereś

(ur. 1950) – poeta, krytyk i historyk literatury, medioznawca, tłumacz, profesor w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek jury Nagrody Literackiej Nike i Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus, redaktor naczelny serii Biblioteka Narodowa. Twórca filmów dokumentalnych (m.in. Biały brat Papuasów, Ciało kamienia czy Wydaj to sam) i programów telewizyjnych. Autor 27 książek poświęconych pisarzom i literaturze – między innymi Rozmowy ze Stanisławem Lemem, Pół wieku czyśćca. Rozmowy z Tadeuszem Konwickim (pod pseudonimem Stanisław Nowicki) czy Ostatnia wileńska plejada. Szkice o poezji kręgu Żagarów. W 2016 roku ukazała się książka Gajcy. W pierścieniu śmierci.

Fot. Krzysztof Dubiel