Ryszard Krynicki

Ryszard Krynicki

poeta pokolenia 1968 roku, zwanego przez krytykę literacką Nową Falą. Jeden z prekursorów niezależnego ruchu wydawniczego. W latach 70. i 80. związany z opozycją demokratyczną w Polsce. Współzałożyciel Wydawnictwa a5 (1988), od 1991 roku redaguje serię poetycką Biblioteka Poetycka Wydawnictwa a5. Tłumaczy poetów języka niemieckiego: Nelly Sachs, Paula Celana, Bertolta Brechta i Reinera Kunzego. Laureat m.in. niezależnej Nagrody Poetów (1975), Nagrody Fundacji im. Kościelskich (1976), Nagrody Fundacji Alfreda Jurzykowskiego (1989) i Nagrody im. Friedricha Gundolfa (2000). Ostatni tomik poetycki Haiku. Haiku mistrzów opublikował w 2014 roku.

fot. Joanna Helander