Roberto Calasso

Roberto Calasso

Włoski pisarz, eseista, szef wydawnictwa Adelphi. Studiował literaturę angielską na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie. W 1962 roku rozpoczął pracę w Adelphi Edizioni. Należy do elity europejskich intelektualistów, porównywany do Ericha Auerbacha i Ernesta Roberta Curtiusa. Napisał m.in.: L’impuro folie (1974), La rovina di Kasch (Upadek Kaschu, 1983). Polskiemu czytelnikowi znany przede wszystkim jako autor znakomitej książki o greckich mitach Le nozze di Cadmo e Armonia (1988) - Zaślubiny Kadmosa z Harmonią, która w przekładzie Stanisława Kasprzysiaka ukazała się w Polsce w 1995 roku. W kolejnej publikacji pt. Ka (1996) sięga po mitologię indyjską. Tytułowe Ka to jedno z imion Pradżapatiego, pana wszelkiego stworzenia, oznaczające dosłownie kto? - wydanie polskie w przekładzie Ireneusza Kani ukazało się w roku 2008. Wydana w tym samym roku książka Literatura i bogowie jest pokłosiem prestiżowych Weidenfeld Lectures, które Calasso wygłosił w Oxfordzie w roku 2000. To niezwykłe opowieści o śladach pozostawionych przez kapryśnych bogów w dziełach m.in. Hölderlina, Nietzschego, Lautreamonta, Baudelairea i Mallarmego. Calasso wysuwa tu koncepcję literatury absolutnej, której wyznacza się nie tylko estetyczne zadania, ale która staje się swoistym rodzajem poznania, zdaniem badacza dzięki niej i tylko poprzez nią pewien rodzaj wiedzy może wyjść na jaw. Dariusz Czaja pisał na temat pisarskiej działalności Calasso tak:„niestrudzenie tworzy porywające, zmieniające rytm, rejestr, kolor i gęstość medytacje o tej fascynującej tkaninie, jaką jest literatura. O tym jak w wybitnych dziełach zachodniego świata odcisnęły się błyski niewidzialnego”. Włoski pisarz był gościem czwartego dnia 3. Festiwalu Conrada.