Robert Kusek

Robert Kusek

Adiunkt w Zakładzie Komparatystyki Literackiej i Kulturowej w Instytucie Filologii Angielskiej UJ. Swoją pracę doktorską poświęcił powieści biograficznej. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów poświęconych współczesnej prozie angielskojęzycznej i (auto)biografistyce. Koordynator Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.