Piotr Kieżun

Piotr Kieżun

Redaktor, publicysta, grafik. Zajmuje się związkami literatury i polityki w XIX i XX wieku, pisze o francuskiej literaturze i kulturze. Redaktor tygodnika „Kultura Liberalna” (kulturaliberalna.pl), gdzie kieruje działem recenzji książkowych i współtworzy rubrykę poświęconą młodej polskiej prozie „Debiuty i po-debiuty”. Projektuje plakaty i okładki, m.in. dla „Kultury Liberalnej” oraz Państwowego Instytutu Wydawniczego. Zajmuje się również webdesignem. W chwilach wolnych od czytania pływa.