Paweł Mościcki

Paweł Mościcki

Filozof, eseista i tłumacz, pracuje w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Członek redakcji kwartalnika „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej”. Autor książek: Polityka teatru. Eseje o sztuce angażującej (2008), Godard. Pasaże (2010), Idea potencjalności. Możliwość filozofii według Giorgio Agambena (2013), My też mamy już przeszłość. Guy Debord i historia jako pole bitwy (2015), Foto-konstelacje. Wokół Marka Piaseckiego (2016), Migawki z tradycji uciśnionych (2017), Chaplin. Przewidywanie teraźniejszości (2017), Lekcje futbolu (2019), Wyższa aktualność. Studia o współczesności Dantego (2022). Jest autorem wizualnego atlasu poświęconego migracjom (refugeeatlas.com) oraz prowadzi blog: pawelmoscicki.net. W 2022 rok zadebiutował jako prozaik książką Azyl (Nisza).