Paweł Marczewski

adiunkt
Paweł Marczewski

Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe to historia myśli społecznej i politycznej. Stypendysta Collegium Invisibile, visiting scholar na Katholieke Universiteit Leuven (2008) oraz Indiana University Bloomington (2009). Współtwórca tygodnika Kultura Liberalna, zastępca redaktora naczelnego półrocznika socjologicznego Stan Rzeczy, członek redakcji kwartalnika Przegląd Polityczny, współpracownik Tygodnika Powszechnego. 25 października 2012 roku poprowadził spotkanie z Robertem D. Kaplanem  o najnowszej książce autora.Zdjęcie: Maciej Spychał