Paulina Małochleb

Paulina Małochleb

Krytyczka i badaczka literatury. Laureatka Nagrody Prezesa Rady Ministrów i Stypendium Młoda Polska NCK. Autorka książki Przepisywanie historii. Powstanie styczniowe w powieści polskiej (2014).