Nora Gomringer

Nora Gomringer

Poetka, slamerka, z obywatelstwem szwajcarskim i niemieckim. Jesienią 2011 roku wydaje swój szósty tomik poetycki pt. Mój wiersz nie pyta za długo (z płytą CD) oraz zbiór esejów Zrobię coś z językiem. Od 2006 roku jej wydawcą jest Voland & Quist Leipzig. Autorka zajmuje się też pracą radiową. Jej pasją jest recytacja poezji, za co została wyróżniona w 2011 roku Nagrodą Języka Niemieckiego im. Jacoba Grimma. Wiersze Nory Gomringer w oryginale i tłumaczeniu na język polski i ukraiński zostały opublikowane w magazynie Radar (4/2011). Zdjęcie: Anna Maurer