Mykoła Riabczuk

Mykoła Riabczuk

ukraiński krytyk literacki, eseista i publicysta, poeta. Absolwent Politechniki Lwowskiej (1977) i Instytutu Literackiego im. Gorkiego w Moskwie (1988). W latach 70. brał udział w undergroundowym życiu kulturalnym Lwowa, potem był redaktorem kilku ważnych pism literackich i kulturalnych. Od 2014 roku przewodniczy jury Nagrody Literackiej Europy Środkowej Angelus. Po polsku ukazało się wiele jego książek o ukraińskiej kulturze, m.in. Ogród Metternicha (2010), Ukraina. Syndrom postkolonialny (2015), Poprzednie życie (2018). Wybór jego wierszy przełożył na polski Bohdan Zadura.

 

Wydarzenia z udziałem gościa

Piątek, 28 października

Skontaktuj się z nami

Krakowskie Biuro Festiwalowe

ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków
tel.12 354 25 00, fax 12 354 25 01
poczta@biurofestiwalowe.pl

Organizatorzy: Miasto Kraków KBF Kraków Miasto Literatury UNESCO Fundacja Tygodnika Powszechnego Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Instytut Książki

© Krakowskie Biuro Festiwalowe 2023

Autentika

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury,
uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.