Mykoła Riabczuk

Mykoła Riabczuk

ukraiński krytyk literacki, eseista i publicysta, poeta. Absolwent Politechniki Lwowskiej (1977) i Instytutu Literackiego im. Gorkiego w Moskwie (1988). W latach 70. brał udział w undergroundowym życiu kulturalnym Lwowa, potem był redaktorem kilku ważnych pism literackich i kulturalnych. Od 2014 roku przewodniczy jury Nagrody Literackiej Europy Środkowej Angelus. Po polsku ukazało się wiele jego książek o ukraińskiej kulturze, m.in. Ogród Metternicha (2010), Ukraina. Syndrom postkolonialny (2015), Poprzednie życie (2018). Wybór jego wierszy przełożył na polski Bohdan Zadura.