Mostafa Zamaninija

Znany pisarz irański.
Mostafa Zamaninija

Urodził się w 1957 roku. Jest dobrze znanym pisarzem irańskim. Opublikował szereg książek, zarówno fikcjonalnych, jak niefikcjonalnych. Jego praca akademicka była poświęcona zagadnieniom historii i kultury, w tym pracom nad literaturą, historią i kinem irańskim. Publikował poezję, powieści, scenariusze i eseje. Jego powieści (takie jak Kudām zamīn shādtar ast, Bigū bih Māh Biyāīd, and Rāh-i Darāz-i Istānbūl) są czytane również w środowiskach irańskich poza Iranem. Kilka spośród jego prac zostało zakazanych w Iranie. Mostafa Zamaninija pracował także jako wydawca, redaktor i autor, szczególnie dla Nashr-e Tarikh, (Wydawnictwo Historyczne), prywatnego instytutu badawczo-wydawniczego. Był również agentem wydawniczym, założyć własne wydawnictwo Siyamak. Jego dwutomowa praca Farahan, An Ancient Land stała się punktem odniesienia dla historyków badających literaturę, historię i kulturę Persji. Zamaninija był dwukrotnie usuwany z uniwersytetu i nie zdołał ukończyć studiów. Pomimo tego jest powszechnie uznawany, również za granicą, za badacza akademickiego. Mostafa Zamaninija był obiektem prześladowań, krótkich aresztowań oraz cenzury ze strony władz irańskich począwszy od lat 80., ze szczególnym nasileniem po wyborach prezydenckich w 2009. W tym czasie napisał list otwarty do rządu, w którym poddał krytyce cenzurę oraz traktowanie tzw. Ruchu Zielonych. List został opublikowany także w mediach międzynarodowych. W konsekwencji Zamaninija został aresztowany, jego dom przeszukano, a jego komputer, książki i inne publikacje skonfiskowano. Książki opublikowane przez wydawnictwo Siyamak zostały wycofane i zniszczone, a wydawnictwo ostatecznie zamknięto. Z tego powodu Zamaninija poniósł poważne straty finansowe. Od tego czasu nie jest w stanie zapewnić sobie regularnej pracy ani przychodów. Choć obecnie znajduje się na wolności, jest poddawany profesjonalnej izolacji i nie jest w stanie kontynuować swojej pracy literackiej. Grożono mu również powtórnym aresztowaniem. Chciałby móc spotykać się i wymieniać myślami z innymi pisarzami i intelektualistami, oraz pracować nad powieścią opartą na jego notatkach z dwóch ostatnich lat. Chciałby spędzić czas na stypendium ICORN, aby kontynuować badania i napisać trzeci tom swojej pracy Farahan. Mostafa Zamaninija zapowie film Rozstanie Asghara Farhadiego, którego pokaz odbędzie się 21 października o godzinie 21:30 w Kinie Pod Baranami. 22 października o 17:00 w Pałacu pod Baranami, odbędzie sie spotkanie z pisarzem pt. Literatura współczesnego Iranu - autorzy, wydawcy, cenzura.  W tym samym dniu o 19:00 w Kinie Pod Baranami odbędzie się pokaz filmu Przeszłość. W tematykę filmu wprowadzi nas Mostafa Zamaninija.