Monika Muskała

dramatopisarka i tłumaczka
Monika Muskała

(ur. 1966) – dramatopisarka i tłumaczka. Zajmuje się głównie przekładami dramatów niemieckojęzycznych. Tłumaczyła m.in. F. Schillera, F. Wedekinda, Ö. von Horvátha, H. Müllera, E. Jelinek. Kilkakrotnie wyróżniona przez austriacki Urząd Kanclerski za przekłady T. Bernharda i W. Schwaba. Współautorka dramatów: Podróż do Buenos Aires (2001) i Daily Soup (2007). Wraz z mężem Andreasem Horvathem wydała dwa albumy fotograficzne: Jakutien (2003) i Heartlands (2007). Wspólnie stworzyli kilka filmów dokumentalnych, m.in. Z punktu widzenia emerytowanego portiera (2006) oraz Arab Attraction (2010). W 2017 roku nominowana do Nagrody Literackiej Nike oraz do Nagrody Literackiej Gdynia za esej Między Placem Bohaterów a Rechnitz. Austriackie rozliczenia.

fot. Andreas Horvath