Michał Markiewicz

Michał Markiewicz

Doktor nauk prawnych, radca prawny, asystent w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, partner w Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców Prawnych sp.j., redaktor czasopisma „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej” oraz recenzent czasopism: „Palestra” i „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa własności intelektualnej oraz dóbr osobistych. W 2017 r. Michał Markiewicz obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim pracę doktorską pt. „Zarząd wspólnym prawem autorskim”, za którą otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej organizowanym przez Urząd Patentowy RP. W kancelarii odpowiedzialny jest za prowadzenie oraz nadzorowanie spraw z zakresu prawa własności intelektualnej, ochrony dóbr osobistych oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.