Michael Maar

Michael Maar

Niemiecki badacz literatury, germanista i pisarz. Członek Niemieckiej Akademii Języka i Literatury (Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung). Doktoryzował się rozprawą o Tomaszu Mannie pt. Geister und Kunst. Był profesorem wizytującym m.in. na Stanford University. Autor wielu książek, z których po angielsku ukazały się The Two Lolitas, Speak, NabokovBluebeard’s Chamber: Guilt and Confession in Thomas Mann.