Martin Pollack

eseista, dziennikarz, slawista, tłumacz literatury polskie
Martin Pollack

Austriacki eseista, dziennikarz (były korespondent tygodnika der Spiegel), slawista, tłumacz literatury polskiej. Specjalizuje się w tematyce środkowoeuropejskiej, ukazuje konflikty etniczne i wspólną historię zamieszkujących ją narodów. Najważniejsze książki: Po Galicji – o chasydach, Hucułach, Polakach i Rusinach. Imaginacyjna podróż po Galicji Wschodniej i Bukowinie, czyli wyprawa w świat, którego nie ma (1984, pol. 2000), Śmierć w bunkrze. Opowieść o moim ojcu (2004, pol. 2006), Sarmackie krajobrazy (2005, pol. 2006), Ojcobójca (2002, pol.2006), Dlaczego rozstrzelali Stanisławów? (2008, pol. 2009), Cesarz Ameryki. Wielka ucieczka z Galicji (2011). Na język niemiecki przełożył m.in. książki Andrzeja Bobkowskiego, Ryszarda Kapuścińskiego, Wilhelma Dichtera, Mariusza Wilka. W 2007 r. otrzymał nagrodę Angelusa za Śmierć w bunkrze. Opowieść o moim ojcu i nagrodę im. Karla Dedeciusa za przekłady literatury polskiej. W 2012 r. za całokształt działalności przyznano mu Nagrodę Miasta Krakowa Nowa Kultura Nowej Europy im. Stanisława Vincenza wręczoną w czasie XXII Forum Ekonomicznego w Krynicy. W Pałacu pod Baranami zagościł w środę, 24 października. Spotkaniu przewodniczył Marcin Żyła. Zdjęcie: Katarzyna Dzidt