Marta Eloy Cichocka

iberystka, literaturoznawczyni, tłumaczka literatury pięknej, poetka i fotografka
Marta Eloy Cichocka

(ur. 1973) – poetka i fotografka, iberystka i frankofilka, habilitowana badaczka i tłumaczka literatury, zwłaszcza hiszpańskojęzycznej. Laureatka I nagrody w konkursie poetyckim im. Haliny Poświatowskiej (2004), stypendystka MKiDN w dziedzinie literatury (2007), laureatka I Beca-Residencia Internacional SxS Antonio Machado (2016). Opublikowała Wejście ewakuacyjne (2003), Lego dla ego (2005), dwujęzyczne Ślady opon na poduszce / Huellas de neumáticos en la alomohada (2016), Engramy (2017), dwujęzyczne „Skrzyżowanie stu szlaków / Encrucijada de cien caminos” (2019) i antologię „En jaque. Poemas selectos 1999-2019” (2019) oraz dwie książki teoretycznoliterackie o poetyce współczesnej powieści historycznej, po francusku i hiszpańsku.