Maria Dąbrowska-Majewska

działaczka społeczna, pedagog
Maria Dąbrowska-Majewska

Działaczka społeczna, pedagog, założycielka Fundacji Zmiana. Zajmuje się m.in. resocjalizacją przez czytanie oraz dostarczaniem książek do więzień.

Fot. Joanna Rudniańska