Magdalena Miecznicka

pisarka, dziennikarka, krytyk literacki
Magdalena Miecznicka

Pisarka, dziennikarka, krytyk literacki, autorka książek Cudowna kariera Magdy M. (2009) oraz Złość (2009). Publikowała w Tekstach Drugich, Twórczości, Teatrze, Nowych Książkach, Przekroju, Gazecie Wyborczej, Newsweeku, Dzienniku. Stypendystka Fundacji Batorego. W latach 2004 - 2007 asystentka w Pracowni Poetyki Historycznej Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Spotkanie i dyskusja pisarki z Mikołajem Łozińskim oraz Piotrem Kępińskim odbyła się 23 października 2012 roku w Pałacu pod Baranami.