Magdalena Budzińska

Magdalena Budzińska

zastępczyni redaktor naczelnej w Wydawnictwie Czarne, literaturoznawczyni, redaktorka prozy i literatury faktu. Ukończyła Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała także w Instytucie Filozofii UW. Zredagowała ponad 140 książek polskich autorów i przekładów, w tym dziesiątki książek nagrodzonych i nominowanych do najważniejszych polskich nagród literackich, autorka dwóch antologii i kilku tłumaczeń.