Magda Pajura

prawnik
Magda Pajura

Ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2008 r. jest prawnikiem w Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć w projektach skierowanych do cudzoziemców, w tym uchodźców. Specjalizuje się w tematyce cudzoziemców z grup „szczególnej troski”: obejmujących małoletnich bez opieki, ofiary przemocy seksualnej, handlu ludźmi, traumy, osoby niepełnosprawne i starsze, oraz współpracuje z fundacją La Strada w zakresie pomocy ofiarom oraz potencjalnym ofiarom handlu ludźmi.

Skontaktuj się z nami

Krakowskie Biuro Festiwalowe

ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków
tel.12 354 25 00, fax 12 354 25 01
poczta@biurofestiwalowe.pl

Organizatorzy: Miasto Kraków KBF Kraków Miasto Literatury UNESCO Fundacja Tygodnika Powszechnego Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Instytut Książki

© Krakowskie Biuro Festiwalowe 2023

Autentika

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury,
uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.