Magda Pajura

prawnik
Magda Pajura

Ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2008 r. jest prawnikiem w Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć w projektach skierowanych do cudzoziemców, w tym uchodźców. Specjalizuje się w tematyce cudzoziemców z grup „szczególnej troski”: obejmujących małoletnich bez opieki, ofiary przemocy seksualnej, handlu ludźmi, traumy, osoby niepełnosprawne i starsze, oraz współpracuje z fundacją La Strada w zakresie pomocy ofiarom oraz potencjalnym ofiarom handlu ludźmi.