Maciej Urbanowski

historyk literatury polskiej, krytyk literacki i edytor
Maciej Urbanowski

Historyk literatury polskiej, krytyk literacki i edytor. Od 2008 roku kierownik Katedry Krytyki Współczesnej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, współzałożyciel i zastępca redaktora naczelnego dwumiesięcznika Arcana i stały współpracownik Rzeczypospolitej oraz kwartalnika 44/Czterdzieści i Cztery. Publikował też w m.in. w Arce, Dzienniku, Europie, Pamiętniku Literackim, Ruchu Literackim, Tekstach Drugich czy Wprost. Autor książek poświęconych literaturze polskiej: Nacjonalistyczna krytyka literacka. Próba opisu i interpretacji nurtu w II Rzeczypospolitej (1997), Oczyszczenie. Szkice o literaturze polskiej XX wieku (2002), Człowiek z głębszego podziemia. Życie i twórczość Jana Emila Skińskiego (2003), Dezerterzy i żołnierze. Szkice o literaturze polskiej 1991-2006 (2007), Prawą stroną literatury polskiej. Szkice i portrety (2007) oraz Szczęście pod wulkanem. O Andrzeju Bobkowskim (2013). Przygotował też do druku antologie Europejskie wizje polskich pisarzy w XX wieku (2011) oraz Jest Bóg, żyje prawda. Inna twarz Stanisława Brzozowskiego (2012). Laureat Nagrody im. Andrzeja Kijowskiego (2008). Od 2006 roku członek jury Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza. Historyk weźmie udział w dyskusji Pokolenia, na którą zapraszamy 24 października o godzinie 15:00 do Pałacu pod Baranami.