Łukasz Bat

Łukasz Bat

Literaturoznawca. Zajmuje się pisarstwem Michaiła Lermontowa, Fiodora Dostojewskiego i Teodora Parnickiego.