Lech Witkowski

Profesor nauk humanistycznych.
Lech Witkowski

Profesor nauk humanistycznych od roku 1992, zajmujący się filozofią kultury, pedagogiką, historią idei i epistemologią, wpisujący się m. in. w tradycję krytyczną szkoły frankfurckiej na styku semiotyki i psychoanalizy, zajmuje się teorią tożsamości i teorią dwoistości. Wygłaszał referaty i wykłady m. in. we Włoszech, Szwajcarii, Kanadzie, USA; organizował także międzynarodowe kongresy filozoficzne w Olimpii, Grecja (2003), oraz w Krakowie (2001). Organizator ogólnopolskich kongresów z filozofii i pedagogiki (Toruń, 1995). W latach 2001-2003 prezydent International Society for Universal Dialogue w Bostonie. W roku 2009 otrzymał prestiżową Nagrodę im. W. Spasowskiego Polskiej Akademii Nauk za najlepszą publikację z nauk pedagogicznych za lata 2004-2008; w roku 2010 został nominowany do Nagrody Długosza w najlepszej dziesiątce książek z nauk humanistycznych na Targach Książki w Krakowie; a w roku 2011 - zwyciężył plebiscyt internautów na najlepszą książkę z pedagogiki za rok poprzedni. Ostatnie książki spośród 20 w dorobku to: Przełom dwoistości w pedagogice polskiej. Historia, teoria, krytyka (2013); Historie autorytetu wobec edukacji i kultury (2011); (wraz z Henry A. Giroux), Edukacja i sfera publiczna (idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej) (2010); Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze symbolicznej (2009). Lech Witkowski weźmie udział w dyskusji Polityka wrażliwości. Jak uprawiać humianistykę dziś, która odbędzie się 23 października o godzinie 19:00 w Pałacu pod Baranami.Zdjęcie: Tytus Żmijewski