Krzysztof Rutkowski

pisarz i tłumacz, profesor na wydziale „Artes Liberalesˮ Uniwersytetu Warszawskiego
Krzysztof Rutkowski

Urodzony w 1953 roku. Pisarz i tłumacz. Profesor w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales UW. Od ponad ćwierćwiecza mieszka w Paryżu. Wykładał w Uniwersytecie Paris VIII, w paryskim Instytucie Katolickim, na Sorbonie. Od pięciu lat prowadzi seminaria na wyższych uczelniach w Polsce. Autor kilkunastu książek, m. in.: Przeciw(w)literaturze. Esej o poezji czynnej Mirona Białoszewskiego i Edwarda Stachury (1985); Braterstwo albo śmierć. Zabijanie Mickiewicza w Kole Sprawy Bożej (trzy wydania, pierwsze 1988); Paryskie pasaże. Opowieść o tajemnych przejściach (cztery wydania, pierwsze: 1995); Stos dla Adama (1996); Mistrz. Widowisko (1996); Raptularz końca wieku (1997); Śmierć w wodzie (1999); Książę Bezdomny (1999); Kościół świętego Rocha (2000); Zakochany Stendhal (2006); Ostatni pasaż (2007); Wokulski w Paryżu. Przełożył tysiące stron z francuskiego na polski, m. in. cztery książki Pascala Quignarda oraz trzy tomy Daniela Beauvois.