Krzysztof Katkowski

Krzysztof Katkowski

Publicysta i aktywista, studiuje prawo i socjologię w ramach MISH UW. Współzałożyciel Otwartego Uniwersytetu imienia Karola Modzelewskiego. Publikował między innymi w „Gazecie Wyborczej”, „Tygodniku Powszechnym” i „The New Humanist”.