Katarzyna Kalwat

Katarzyna Kalwat

Polska reżyserka teatralna.Autorka interdyscyplinarnych przedstawień i performansów.  Studiowała psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz reżyserię na Wydziale Reżyserii Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Stypendystka Rządu Francuskiego, Fundacji Cité internationale des arts w Paryżu. Laureatka wielu nagród teatralnych, m.in. Grand Prix 22. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej oraz tegorocznych Olśnień za ’’spektakl perfekcyjnie wykorzystujący nowe media”. Swoje umiejętności kształtowała, uczestnicząc w warsztatach, m.in. w Thalia Theater w Hamburgu oraz w Volksbühne.  Do jej najważniejszych spektakli należą m.in. „Rechnitz. Opera-Anioł Zagłady” (TR Warszawa, 2018), „Staff Only” (TR Warszawa, Biennale Warszawa, 2019), ,,Holzwege’’ (TR Warszawa, 2016),  ''Maria Klassenberg'' (TR Warszawa, Raster)  oraz kontrowersyjny „Powrót do Reims’’ na podstawie książki Didiera Eribona zrealizowany w Nowym Teatrze w Warszawie.  Jej artystyczna działalność lokuje się pomiędzy teatrem, sztukami wizualnymi, operą i nauką o języku. W swojej pracy zawsze wychodzi od tego od tego, co osobiste, prywatne.