Katarzyna Jabłońska-Kuśmierek

Absolwentka Wydziału Polonistyki UW.
Katarzyna Jabłońska-Kuśmierek

Absolwentka Wydziału Polonistyki UW, Wiedzy o Teatrze AT oraz dwuletniego kursu instruktorskiego „Arteterapia - Kultura Przeciwko Wykluczeniu". Pracuje w dziale literackim Teatru Narodowego. Animatorka, arteterapeutka, redaktorka. Prowadzi warsztaty arteterapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Założycielka Towarzystwa Arteterapii i Animacji Kultury TAAK.