Kalina Kupczyńska

Kalina Kupczyńska

Doktor, adiunktka w zakładzie Mediów i Kultury Austriackiej Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Stypendystka Fundacji Humboldta, ÖAD, DAAD oraz NCN. W publikacjach zajmuje się niemieckojęzyczną awangardą, literaturą współczesną, komiksem i powieścią graficzna, ze szczególnym uwzględnieniem form autobiografii, adaptacji literatury, historii oraz gender. Jej ostatnie publikacje to m.in. Ryso-pisanie, linio-wizualność i (formalne) stany krytyczne w komiksie autobiograficznym (w: „Teksty Drugie” 2022, nr 1: „Logowizualność”), Queer am Rand des literarischen Kanons – Nicolas Mahlers Alice in Sussex und Der fremde! störenfried der ruhe eines sommerabends der ruhe eines friedhofs (w: „Journal of Austrian Studies” 2022, Vol. 55 No. 2).

Wydarzenia z udziałem gościa

Poniedziałek, 23 października