Joy Sorman

Pisarka
Joy Sorman

Córka eseisty Guya Sormana, była najpierw profesorem filozofii. Następnie zaczęła zajmować się wydarzeniami kulturalnymi, by później poświęcić się pisaniu. W kręgu jej zainteresowań literackich pozostaje klasyka: L’Education sentimentale czy Á la recherche du temps perdu Marcela Prousta. W 2005r. wydaje swoją pierwszą książkę Boys, boys, boys (wyd. Gallimard). Latem 2010r. prowadziła codzienny program „La jeunesse, tu l’aimes ou tu la quittes” we France Inter. Wydała także Parce que ça nous plaît: L’invention de la jeunesse z François Bégaudeau (2010, Larousse), Paris Gare du Nord (2011) oraz uhonorowaną Nagrodą Lista Goncourtów : polski wybór 2012 Comme une bête (2012).