Jonathan Lear

Jonathan Lear

(ur. 1948) – wybitny amerykański filozof, psychoanalityk i profesor w Committee on Social Thought na Uniwersytecie Chicagowskim. W 2014 roku został mianowany Roman Family Director w Neubauer Collegium for Culture and Society na tej samej uczelni, jest również członkiem American Philosophical Society. Studiował filozofię na Uniwersytecie w Cambridge oraz Uniwersytecie Rockefellera w Nowym Jorku, gdzie obronił doktorat w 1978 roku.Zajmuje się głównie filozoficznymi koncepcjami ludzkiej duszy i wyobraźni od czasów Sokratesa do współczesności. Jego dzieła łączą psychoanalizę z filozofią oraz etyką. Pisze szeroko o Freudzie, Arystotelesie, Platonie, Kancie czy Kierkegaardzie. Jest autorem książek: Aristotle and Logical Theory (1980), Therapeutic Action: An Earnest Plea for Irony (2003), Freud (2005), A Case for Irony (2011).Jedną z jego najpopularniejszych prac jest książka zatytułowana Nadzieja radykalna. Etyka w obliczu spustoszenia kulturalnego (2009), która porusza aspekty kruchości ziemskiej cywilizacji oraz zagrożeń, jakie mogą ją spotkać. Otrzymał Distinguished Achievement Award 2009 przyznawaną przez Fundację Andrew W. Mellona.