Joanna Roszak

Joanna Roszak

Profesorka w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, literaturoznawczyni, nauczycielka języka polskiego w jednej z poznańskich szkół. Propagatorka edukowania na rzecz pokoju. W 2021 roku otrzymała Nagrodę im. Romana Czerneckiego (nagroda specjalna) za teksty poświęcone edukacji, w tym samym roku otrzymała wyróżnienie specjalne w ramach Nagrody im. Ireny Sendlerowej oraz nagrodę drugiego stopnia przyznawaną przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej za „szczególny wkład w edukację artystyczną dzieci i młodzieży”. Poetka (m.in. Tego dnia, Przyszli niedokonani, Ploso). Ostatnio wydała książki: Miejsce i imię. Poeci niemieckojęzyczni żydowskiego pochodzenia (2014), Słyszysz synagoga. Wychodząc spod poznańskiej synagogi przy Wronieckiej (2015) oraz Żuraw z origami. Opowieść o Józefie Rotblacie (2019).